AFM, communicatie is een belangrijk instrument

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, assetmanagement en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Communicatie is voor de AFM een belangrijk instrument om toezicht mee te houden. Om contacten met pers en media te verbeteren, gebruikt de AFM sinds kort 24/7 Newsroom. Gebruiksvriendelijke software om persvragen af te handelen en contacten met journalisten voor iedereen toegankelijk bij te houden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen